Kunskapsbank

Vår kunskapsbank innehåller drygt 50.000 båtskador!

Sjöskador står för ungefär hälften av alla skador
Sjöskador såsom grundstötning är den vanligaste skadan vi betalar ut ersättning för. Att inte förlita sig blint på tekniken, ha god säkerhetsmarginal och ha uppdaterade sjökort är viktiga saker att tänka på. Även nautisk kompetens (Förarbevis eller Skepparexamen) är något vi starkt rekommenderar. Det är också därför vi ger lägre premie om man har nautisk kompetens.

Stöld står för en stor del av den andra hälften…
Stölderna avseende framförallt större utombordare, men även drev och elektronisk utrustning ökar tyvärr, men här går det att göra mycket i det förebyggande arbetet. Viktigast av allt är nog det båtklubbarna är bra på, att gå vakt och hålla koll på varandras båtar. Spårsändare och s k DNA märkning är andra åtgärder som kan vara motiverade, särskilt för nyare båtar och utombordare. Ett ordentligt lås, klass 3, är naturligtvis viktigt när det gäller mindre båtar och jollar.