Om vår försäkringsgivare

2022 Mar, 04 (0) Kommentarer

Information från Trygg-Hansa

Sedan juni 2021 har Trygg-Hansa en ny familj – de ägs nu av danska Tryg. Tillsammans blir de Skandinaviens största försäkringsbolag. 

Som en följd av det här byter Trygg-Hansa organisationsnummer, och Tryg Forsikring kommer att stå som försäkringsgivare för dina försäkringar. Ändringarna sker 1 april 2022, under förutsättning att de svenska och danska tillsynsmyndigheterna har godkänt ägarbytet då.

Det som händer med Trygg-Hansas organisation påverkar inte de försäkringar som du har, varken innehållet, villkoren eller pågående skadeärenden. Det enda som ändras är försäkringsgivaren. Allt annat är som förut.

Vill du bli kund hos Svenska Sjö är du välkommen att göra en premieberäkning:

Comment (0)

Comments are closed.