Kunskapsbank

Brand kan lätt förebyggas

För att förhindra brand på båt, ta för vana att se över slangar och kopplingar till båtens bränsle- och gasolsystem. Se även över elsystemet för att undvika kortslutningar. Gasolflaska ska förvaras i ett utrymme som har en dränering som mynnar utombords läs mer här om gasol. Har din båt ett spritkök ska det fyllas på utombords och var noga med att inte överfylla. Hantera inte bensin eller annan brandfarlig vätska i lösa kärl inombords. Ta till exempel alltid ur en lös bränsletank när den ska fyllas så att bensinångor inte kan samlas upp någonstans i båten.

Lämna aldrig båten med en påslagen kupévärmare eller annan värmefläkt.

Rester av träolja i trassel eller trasor kan självantända. Ta för vana att hantera dem säkert efter avslutat arbete. Man kan lägga dem i en hink med vatten, en lufttät metallburk eller bränna dem kontrollerat.

Kontrollera dina brandsläckare så att de är fungerande och inte behöver påfyllning. Tänk efter var de bör placeras så att de är lätta att nå. En brandfilt är även bra att ha ombord.

Under båtens vinterförvaring bör du göra båten strömlös genom att ta av batteripolerna eller att montera ur båtens batterier, lämna inte heller båten med någon el ansluten till exempel för batteriladdning eller till en värmefläkt.