Våra segelbåtsförsäkringar

Våra båtförsäkringar är utvecklade tillsammans med våra ägare, som i sin tur representerar landets alla 247 000 båtklubbsmedlemmar. De har lång erfarenhet av ett aktivt båtliv. De vet vad en försäkring ska innehålla för att du ska känna dig trygg på sjön oavsett om du seglar i OS, korsar hav eller gör korta turer i dina hemmavatten.

Segeljolle

Tillsammans med vår ägare Svenska Seglarförbundet har vi tagit fram en försäkring med specialpris för segeljollar och trailerburna segelbåtar. Läs mer.