Våra segelbåtsförsäkringar

Våra båtförsäkringar är utvecklade tillsammans med våra ägare, som i sin tur representerar landets alla 247 000 båtklubbsmedlemmar. De har lång erfarenhet av ett aktivt båtliv och vet vad en segelbåtsförsäkring ska innehålla för att du ska känna dig trygg på sjön oavsett om du seglar i OS, korsar hav eller gör korta turer i dina hemmavatten. Läs mer om de olika alternativen som finns för att försäkra din segelbåt hos oss.

Hel Plus

Hel Plus är vår mest omfattande premium-försäkring bara för dig som är båtklubbsmedlem. Hel Plus tecknas till ett fast försäkringsvärde, som gäller vid totalförlust. Vid delskador gäller försäkringen utan åldersavskrivningar för de flesta komponenter. Läs mer.

Hel Medlem

Hel Medlem är en försäkring med extra omfattande innehåll till ett lägre pris bara för dig som är båtklubbsmedlem. Här ingår förutom brand, stöld, sjöskada och uppläggningsmaterial en ansvarsförsäkring på 33 miljoner kronor. Du får dessutom rättsskydd, allrisk och sjöassistans. Läs mer.

Hel

Vår helförsäkring är en traditionell båtförsäkring för dig som inte är båtklubbsmedlem. Hel båtförsäkring omfattar ansvarsförsäkring, rättsskyddsförsäkring samt egendomsförsäkring. Sjöassistans är en självklarhet. Läs mer.

Segeljolle

Tillsammans med vår ägare Svenska Seglarförbundet har vi tagit fram en försäkring med specialpris för segeljollar och trailerburna segelbåtar. Läs mer.