Välkommern till Svenska Sjö

Specialerbjudande till
dig som besökare på Grinda

Just nu får du 10 % intro-rabatt första året när du tecknar båtförsäkring hos oss.

Har du dessutom nautisk kompetens eller är medlem i en båtklubb får du ytterligare rabbat på
din försäkring. Testa ditt pris på någon av knapparna nedan! Din intro-rabatt är redan inlagd

10%intro-rabatt

Motorbåt Segelbåt Segeljolle