Förbud mot toalettavfall

Det är förbjudet att släppa ut toalettavfall från fritidsbåtar i hav, sjöar och inre vattendrag. Förbudet gäller alla fritidsbåtar, förutom de som är k-märkta.

Genom att inte släppa ut toalettavfallet hjälper du till att minska övergödningen av våra vatten. Du bidrar också till att förbättra närmiljön när mindre mängder bakterier sprids i hav och sjöar.

Ren båtbotten

Beväxning på skrovet, är sedan länge ett känt problem bland båtägare. För att förhindra påväxt på skrov kan man använda sig av bottenfärger eller mekanisk rengöring. Fastsittande alger, havstulpaner och musslor ökar skrovets friktion genom vattnet. Det medför sämre manövrerbarhet och fartegenskaper samt en högre bränsleförbrukning. Organismer kan också spridas mellan olika kust- och vattenområden med båtar om de sitter fast på båtbotten. Om främmande organismer etablerar sig i nya miljöer kan de orsaka stor skada.

Båtbottenfärg

Idag finns det inga båtbottenfärger som är helt utan gifter och som passar alla typer av båtar och båtägare. Det är viktigt att man försöker minimera och effektivisera användandet av båtbottenfärger och ta hand om de färgrester och farligt avfall som uppstår i samband med rengöring. En bra lösning är att tvätta båten under säsongen istället för att måla för att på så sätt hindra påväxt och samtidigt inte förorena våra hav och sjöar. Det finns många olika alternativ av mekanisk rengöring, vilket går ut på att man tvättar/borstar båtbotten istället för att måla.

Borsttvätt

För att underlätta tvättningen av båten finns på vissa ställen borsttvättar. Där kan båten köra in i en bassäng där den sedan tvättas med roterande borstar. Under tvätten bör det finnas en uppsamlingsbassäng som fångar upp avskrapat material så det inte hamnar i vattnet. Tvättar man sin båt när organismerna nyligen satt sig, mellan en till tre gånger per säsong, behöver man inte bottenmåla båten.

Manuell tvätt

Andra alternativ är att manuellt skrubba med t.ex. en rotborste eller högtryckstvätt. Eftersom påväxten sker när båten ligger i vattnet är ett annat alternativ att förvara båten på land mellan användningstillfällena, med hjälp av exempelvis en båtlyft eller flytbrygga. Ett annat alternativ är att ha en skrovskyddsduk, vilket är en säck vid båtplatsen som dras upp runt skrovet och hindrar beväxning genom att ljus och syre hålls borta.

Visa hänsyn i naturen

Naturen utsätts för påfrestningar från båt- och friluftsliv. Vår långa kust, våra skärgårdar och sjöar är unika, känsliga miljöer som vi alla måste värna om. Allemansrätten ger oss möjlighet att njuta av fri vistelse i en fantastisk natur. Här är några saker att tänka på.

 • Värna om djur- och fågelliv genom att vara extra försiktig under vår och försommar.
 • Respektera hänsynsområden, fågel- och sälskyddsområden.
 • Respektera andra människors anspråk på ostördhet och avkoppling.
 • Elda inte om det finns risk för brand eller skada på berghällar, mark eller växtlighet.
 • Ta med dina sopor hem eller kasta dem i sopmajor – släng inte avfall i vattnet.
 • Gräv ner latrinet ordentligt, om det inte finns tillgång till toalett.
 • Undvik toatömning i vattnet – utnyttja sugtömning i mottagningsstation.
 • Mellan 1 mars och 20 augusti måste alla hundar hållas kopplade.
 • Åk inte vattenskidor eller vattenskoter i närheten av badplatser eller andra båtar.
 • Rapportera om oljeutsläpp, drivtimmer och andra risker för miljö och sjöfarande.
 • Använd alkylatbensin och TC-W3 olja till äldre tvåtakts utombordare.
 • Använd bara bottenfärg som är tillåten för det aktuella vattenområdet alternativt avstå bottenfärg och istället tvätta botten under båtsäsongen.