Översikt våra båtförsäkringar

Vad som ingår i våra olika båtförsäkringar

 

ansvar

 

uppläggsförsäkring

 

segeljolle

 

hel ej medlem

 

hel medlem

 

helplus

 

 

AnsvarUppläggningSegeljolleHel ej medlemHel Medlem*Hel Plus Medlem*
Ansvar, 33 000 000 kronor
Rättskydd, 3 prisbasbelopp
Utökat rättsskydd vid köp och säljtvist, 6 pbb
Stöld / Skadegörelse
Uppläggningsskada / Transportskada
Brand
Sjöskada
Elektronisk utrustning, upp till 10 % av båtens försäkringsvärde
Personlig utrustning, upp till 5 000 kronor, max 2 000 kronor/plagg
Uthyrning privat
Uppläggningsmaterial, upp 20 % av båtens försäkringsvärde. Maximalt 20 000 kr
Sjöassistans dygnet runt
Maskin upp till 5 år (Hel Plus upp till 14 år)
Allrisk upp till 50.000 kr
Utökat omåde (juni, juli, augusti)
Stillestånd, 500 kr/dag (15:e – 30:e dag)
Fast försäkringsvärde

Tilläggs-
försäkringar

 

ansvar

 

uppläggsförsäkring

 

segeljolle

 

hel ej medlem

 

helplus

 

hel medlem

 

helplus

 

helplus

 

 

AnsvarUppläggningSegeljolleHel ej medlemPaket 1Hel Medlem*Paket 2Hel Plus Medlem*
Olycksfallvalbart tilläggvalbart tilläggvalbart tilläggvalbart tillägg
Utökat personlig utrustningvalbart tilläggvalbart tillägg
Maskin upp till 14 årvalbart tilläggvalbart tillägg
Allrisk upp till 50.000 krvalbart tillägg
Släpjolle upp till 30.000 krvalbart tilläggvalbart tilläggvalbart tilläggvalbart tilläggvalbart tillägg
Båtvagn upp till 50.000 krvalbart tilläggvalbart tilläggvalbart tilläggvalbart tilläggvalbart tillägg
Utökat skydd för elektronisk utrustningvalbart tilläggvalbart tilläggvalbart tilläggvalbart tilläggvalbart tillägg

*Kan tecknas av medlem i båtklubb eller krets anslutna till Svenska Båtunionen, Svenska Segelförbundet eller Svenska Kryssarklubben.

Översikt våra båtförsäkringar

Vad som ingår i våra olika båtförsäkringar

 

hel ej medlem

Hel ej medlem

 

hel medlem

Hel Medlem*

 

helplus

Hel Plus Medlem*

Ansvar, 33 000 000 kronor
Rättskydd, 3 prisbasbelopp
Utökat rättsskydd vid köp och säljtvist, 6 pbb
Stöld / Skadegörelse
Uppläggningsskada / Transportskada
Brand
Sjöskada
Elektronisk utrustning, upp till 10 % av båtens försäkringsvärde
Personlig utrustning, upp till 5 000 kronor, max 2 000 kronor/plagg
Uthyrning privat
Uppläggningsmaterial, upp 20 % av båtens försäkringsvärde. Maximalt 20 000 kr
Sjöassistans dygnet runt
Maskin upp till 5 år (Hel Plus upp till 14 år)
Allrisk upp till 50.000 kr
Utökat omåde (juni, juli, augusti)
Stillestånd, 500 kr/dag (15:e – 30:e dag)
Fast försäkringsvärde

*Kan tecknas av medlem i båtklubb eller krets anslutna till Svenska Båtunionen, Svenska Segelförbundet eller Svenska Kryssarklubben.

Vad som ingår i våra olika båtförsäkringar

 

ansvar

Ansvar

 

uppläggsförsäkring

Uppläggning

 

segeljolle

Segeljolle

Ansvar, 33 000 000 kronor
Rättskydd, 3 prisbasbelopp
Utökat rättsskydd vid köp och säljtvist, 6 pbb
Stöld / Skadegörelse
Uppläggningsskada / Transportskada
Brand
Sjöskada
Elektronisk utrustning, upp till 10 % av båtens försäkringsvärde
Personlig utrustning, upp till 5 000 kronor, max 2 000 kronor/plagg
Uthyrning privat
Uppläggningsmaterial, upp 20 % av båtens försäkringsvärde. Maximalt 20 000 kr
Sjöassistans dygnet runt
Maskin upp till 5 år (Hel Plus upp till 14 år)
Allrisk upp till 50.000 kr
Utökat omåde (juni, juli, augusti)
Stillestånd, 500 kr/dag (15:e – 30:e dag)
Fast försäkringsvärde

Tilläggs-
försäkringar

 

helplus

Paket 1

 

hel medlem

Hel Medlem*

 

helplus

Paket 2

 

helplus

Hel Plus Medlem*

Olycksfallvalbart tillägg
Utökat personlig utrustningvalbart tillägg
Maskin upp till 14 årvalbart tillägg
Allrisk upp till 50.000 kr
Släpjolle upp till 30.000 krvalbart tilläggvalbart tilläggvalbart tillägg
Båtvagn upp till 50.000 krvalbart tilläggvalbart tilläggvalbart tillägg
Utökat skydd för elektronisk utrustningvalbart tilläggvalbart tilläggvalbart tillägg

*Kan tecknas av medlem i båtklubb eller krets anslutna till Svenska Båtunionen, Svenska Segelförbundet eller Svenska Kryssarklubben.

Tilläggs-
försäkringar

 

ansvar

Ansvar

 

uppläggsförsäkring

Uppläggning

 

segeljolle

Segeljolle

 

hel ej medlem

Hel ej medlem

Olycksfallvalbart tilläggvalbart tilläggvalbart tillägg
Utökat personlig utrustningvalbart tillägg
Maskin upp till 14 årvalbart tillägg
Allrisk upp till 50.000 krvalbart tillägg
Släpjolle upp till 30.000 krvalbart tilläggvalbart tillägg
Båtvagn upp till 50.000 krvalbart tilläggvalbart tillägg
Utökat skydd för elektronisk utrustningvalbart tilläggvalbart tillägg

Hel Plus

Hel Plus är vår mest omfattande premium-försäkring bara för dig som är båtklubbsmedlem.

Läs mer

Hel Medlem

Hel Medlem är en försäkring med extra omfattande innehåll till ett lägre pris bara för dig som är båtklubbsmedlem.

Läs mer

Hel

Vår helförsäkring är en traditionell båtförsäkring för dig som inte är båtklubbsmedlem.

Läs mer

Segeljolle

Segeljolleförsäkring – upp till 75 000 kr, med en fast självrisk på 2 000 kr.

Läs mer

Uppläggning

Uppläggningsförsäkring – när du inte ska sjösätta båten.

Läs mer

Ansvar

Ansvarsförsäkring – ersätter endast skador på annan part.

Läs mer